Großrestanalytische Untersuchungen zur Umweltrekonstruktion am Fundplatz Serteya II

Auftraggeber:
Department of Geomorphology and Palaeogeography, Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź, Łódź, POLAND

Forschungsförderung:
The National Science Centre, Poland, No. 2017/25/B/HS3/00274, project title: “Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu” („Environmental conditions of the development of the pile-dwelling Serteya II site on the Smolensk Upland in relation to the global and local climatic changes ca. 4.2 ky BP”)